Veldwerk
Een vast onderdeel van ons werk is het aanspreken van (meestal jongere) personen op straat, bij horecagelegenheden, in gemeenschapsruimtes, maar ook in de buitengebieden waar de meeste zogenoemde ‘keten’ zijn te vinden. Hieruit komt, soms op termijn, een deel van de cliëntcontacten voort.


Preventie
Wekelijks houdt de ZAD op vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 18.30 uur een inloopspreek middag bij het Leger Des Heils, Bovennieuwstraat 33-35, Kampen. Iedereen kan vrijblijvend binnen lopen voor een eerste contact over (een familie lid/kennis/vriend/vriendin)met verslavingproblemen.


Ook niet te vergeten zijn onze preventievoorlichtingen op de basisscholen en het voortgezetonderwijs. Hier komen veel reacties en hulpaanvragen op binnen. Tevens geeft stichting ZAD ook voorlichting/opvoedkunde op ouderavonden, vrouwenverenigingen, kerkelijke instellingen, met als doelstelling de problematiek bespreekbaar te maken.

Op alle vragen wordt in gegaan en eerlijk antwoord gegeven. Zo nodig wordt een afspraak gemaakt voor een vervolg gesprek.

Projecten
Tijdens het hulpverleningstraject werkt de Stichting Z.A.D. met herstelprojecten.Deze projecten hebben tot doel om het levensritme te hervinden en hierdoor aansluiting te (her)krijgen bij de hedendaagse samenleving.

Omdat de Donaties en Giften niet toereikent zijn, zijn wij genoodzaakt een eigen bijdrage te vragen.
Stichting Z.A.D. bestaat uit donaties en giften.
Alle donaties en giften zijn geheel aftrekbaar van de belasting.
Stichting Z.A.D. heeft een AMBI nummer: 8162.44.169.
Het bankrekeningnummer van stichting Z.A.D. is Rabobank nummer: NL13RABO 037.08.34.895


Stichting Z.A.D. staat sinds 1999 ingeschreven bij de Kamer van koophandel. KvK nummer: 08083476