zad Positie Stichting ZAD
Door de hulpvragen uit de doelgroep en hun naaste omgeving, maar ook de verwijzingen die door bijvoorbeeld huisartsen plaatsvinden, blijkt dat wij een functie hebben als hulp- en zorgverlener.

Overleg / contact met ketenpartners

Leger Des Heils in Kampen: St. Z.A.D. houdt iedere vrijdagmiddag spreekuur. Een ieder kan vrijblijvend aan schuiven met vragen of problemen op verslavingsgebied.

Tevens heeft Stichting ZAD goede contacten met diverse gemeentes op gebied van preventie voorlichtingen en jongerenwerk.


Alle clienten zijn verplicht tot een controle op mogelijke (vitamine)tekorten. Dit resulteert doorgaans in vitamine spuiten (B1, B6 en B12 )Nauw afgestemd in samenwerking met verschillende huisartsenpraktijken.

De belastingdienst publiceert een lijst met alle geregistreerde ANBI’s op www.belastingdienst.nl
Hierbij verwijzen wij naar onze stichting gegevens ZAD (ZAD)


Stichting Z.A.D. bestaat uit donaties en giften.
Alle donaties en giften zijn geheel aftrekbaar van de belasting.
Stichting Z.A.D. heeft een AMBI nummer: 8162.44.169.
Het bankrekeningnummer van stichting Z.A.D. is Rabobank nummer: NL13RABO 037.08.34.895


Stichting Z.A.D. staat sinds 1999 ingeschreven bij de Kamer van koophandel. KvK nummer: 08083476