Individuele hulpverlening
Wij dagen de cliënt uit: het is geen schande om verslaafd te zijn, maar wel om er niets aan te doen. Door onze wijze van doelgroepbenadering en aanpak in individuele cliëntsituaties, kunnen wij hierin een effectieve bijdrage leveren.

Verwijzing
Wij zijn ons er van bewust dat wij niet bij alle personen de hulp kunnen bieden die nodig is. Daarom verwijzen wij in voorkomende gevallen door naar bijvoorbeeld: Meerkanten te Ermelo - Tactus Verslavingszorg Zwolle, - Opvang Leger Des Heils Zwolle, - Groot Hullen Eelde - Horeb te Beekbergen. - Dimence. - Maatschappelijkwerk. - Diverse andere hulpverlenings organisaties.

Meetings
Er worden zogenoemde meetings georganiseerd voor groepen van maximaal 10 personen. Cliënten zijn verplicht deze meetingavonden bij te wonen. Onder begeleiding wordt een programma "Het 5 Stappen Plan" afgewerkt waarbij de groepsleden gelegenheid hebben vooral aan zichzelf te werken. Hierbij wordt een gedoceerde confronterende aanpak gevolgd, waarbij er geen ruimte is voor zelfmedelijden. Sterke nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid.

Het 5 Stappen Plan in het kort:
1.Ik erken dat ik machteloos sta tegenover alcohol en drugs.
2.Ik besef dat ik mijn leven radicaal moet veranderen.
3.Ik geef al mijn misstappen, karakterfouten en verdere tekortkomingen toe.
4.Ik maak een lijst van namen van allen die door mij schade en leed hebben ondervonden en ben bereid om mijn excuus aan te bieden en goed te maken wat nog goed gemaakt kan worden.
5.Ik maak er een gewoonte van om mij dagelijks te onderzoeken en mij er steeds van bewust te zijn dat ik nooit meer met alcohol en drugs om kan gaan.

Contacten en Nazorg
Alle cliënten die tot herstel zijn gekomen bij Stichting Z.A.D. vragen wij vriendelijk om 1 keer per maand de meetings te bezoeken. Dit heeft een 2-ledig doel: zij kunnen zelf aangeven hoe het met hen gaat en de cliënten die nog in behandeling zijn, kunnen gesteund worden door (het verhaal van) de ex-cliënten. Bij de Stichting Z.A.D., waar tijdens de meetings een ‘huiskamersfeer’ heerst, is/was het volgens de cliënten goed toeven en daarom wordt het door de personen die daartoe in de gelegenheid zijn, gewaardeerd nog eens hun gezicht te kunnen laten zien en hun verhaal kwijt te kunnen. Mede door verhuizing naar elders, is niet iedereen in staat met enige regelmaat langs te komen. Daarom hebben wij periodiek telefonisch contact met deze cliënten.

Stichting Z.A.D. bestaat uit donaties en giften.
Alle donaties en giften zijn geheel aftrekbaar van de belasting.
Stichting Z.A.D. heeft een AMBI nummer: 8162.44.169.
Het bankrekeningnummer van stichting Z.A.D. is Rabobank nummer: NL13RABO 037.08.34.895


Stichting Z.A.D. staat sinds 1999 ingeschreven bij de Kamer van koophandel. KvK nummer: 08083476