Contacten en Nazorg
Alle cliënten die tot herstel zijn gekomen bij Stichting Z.A.D. vragen wij vriendelijk om 1 keer per maand de meetings te bezoeken. Dit heeft een 2-ledig doel: zij kunnen zelf aangeven hoe het met hen gaat en de cliënten die nog in behandeling zijn, kunnen gesteund worden door (het verhaal van) de ex-cliënten.

Bij de Stichting Z.A.D., waar tijdens de meetings een ‘huiskamersfeer’ heerst, is/was het volgens de cliënten goed toeven en daarom wordt het door de personen die daartoe in de gelegenheid zijn, gewaardeerd nog eens hun gezicht te kunnen laten zien en hun verhaal kwijt te kunnen.

Mede door verhuizing naar elders, is niet iedereen in staat met enige regelmaat langs te komen. Daarom hebben wij periodiek telefonisch contact met deze cliënten.

Bereikbaarheid
Wij zijn altijd (7 dagen per week 24 uur per dag) bereikbaar op ons centrale info nummer 06-48.48.48.94, voor meisjes, jongens, vrouwen, mannen die hulp zoeken. Ook zijn wij er voor  Moeders , Vaders , Zus of Broer, Vriendin of Vriend of werkgever, enz, die zien dat het met hun familielid of werknemer niet goed gaat.

Crisisopvang
Ingeval van crisissituaties, waarbij acute opvang van de cliënt noodzakelijk is, zijn 8 plekken beschikbaar.

Stichting Z.A.D. bestaat uit donaties en giften.
Alle donaties en giften zijn geheel aftrekbaar van de belasting.
Stichting Z.A.D. heeft een AMBI nummer: 8162.44.169.
Het bankrekeningnummer van stichting Z.A.D. is Rabobank nummer: NL13RABO 037.08.34.895


Stichting Z.A.D. staat sinds 1999 ingeschreven bij de Kamer van koophandel. KvK nummer: 08083476