Welkom bij stichting Z.A.D.(Zelfhulpgroepen Alcohol, drugs en div.andere verslavingen) Verslavingszorg/Zorgcentrum.

De Stichting Z.A.D is uit de nood geboren ca 20 jaar geleden en staat ten dienste van de verslaafde in de samenleving.

Het is gebleken dat Stichting ZAD een onmisbare schakel is geworden op het gebied van verslavingszorg.

Verslaving komt voor in alle lagen en leeftijden van de bevolking.

Het is geen schande om verslaafd te zijn, maar wel een schande om hier niets aan te doen.

Van de mensen die voor hulp aangeklopt hebben bij Stichting ZAD, zijn 63% daadwerkelijk en blijvend tot herstel gekomen, dit door onze ervaren en doorgewinterde medewerkers die hoofdzakelijk 1 op 1 werken met de client.Stichting Z.A.D. werkt met een bevlogen team van ervaringsdeskundige vrijwilligers op het gebied van Alcohol, Drugs, Loverboys, Lovergirls, Gok-, Internet- en Game verslaving. De hulpverleners zijn óf zelf verslaafd geweest óf ouder van een zoon of dochter die hulp heeft ontvangen van de Stichting Z.A.D. De cliëntengroep is divers.
Uit ervaring weten wij dat de cliënt gemotiveerd dient te zijn.

De Anonimiteit van onze cliënten is en blijft gewaarborgd.

De anonimieteit van stichting ZAD is de grondslag van ons bestaan.

Daarbij werken wij ook met de strategie van de 3 w's, dit houdt in:
1) "Wie ben ik"?!

2) "Wat wil ik"?!

3) "Wat is mijn toekomst"?!
Stichting Z.A.D. bestaat uit donaties en giften.
Alle donaties en giften zijn geheel aftrekbaar van de belasting.
Stichting Z.A.D. heeft een AMBI nummer: 8162.44.169.
Het bankrekeningnummer van stichting Z.A.D. is Rabobank nummer: NL13RABO 037.08.34.895


Stichting Z.A.D. staat sinds 1999 ingeschreven bij de Kamer van koophandel. KvK nummer: 08083476